Kennismaken met Lean

Lean richt zich in essentie op kwaliteitsverbeteringen. Dit geredeneerd vanuit het oogpunt van de klant. Door klantwaarde centraal te stellen en vandaaruit te bepalen of waarde (kwaliteit) geleverd wordt.

Deze site geeft informatie rondom het boek Kennismaken met Lean.

Op deze site vind je informatie een samenvatting, een overzicht van de elementen en kennismaking met auteurs. Heb je vragen neem dan contact op.

TrainingenLean.NL

De auteurs van het boek dragen het gedachtegoed Lean uit via trainingen. Heb je interesse in een training Lean kijk dan eens op de website van Trainingenlean.nl

C2A-leanbutton